SBB Groningen

Schulden- en beschermingsbewind Groningen

Wat doet een beschermingsbewindvoerder.

Hoe verkrijg je weer rust in de kop?

Hoe ziet een traject eruit

Hoelang duurt het van A tot Z?

Bij spoed

U hebt dringend hulp nodig?

Op zoek naar rust in uw hoofd? Als bewindvoerder kan ik u door het labyrint van het systeem helpen!

Even voorstellen……

Mijn andere activiteiten

“ Niet alleen worden de schulden groter, de samenstelling van de schulden wordt ook steeds complexer en vereist veel vakmanschap van de schuldhulpverleners. “ – NVVK

Heeft u te maken met financiële zorgen en wilt u weten wat ik voor u kan doen?

Bel mij vrijblijvend: +31(0)6 835 145 26 of stuur mij een bericht 

SBB Groningen

Deskundige begeleiding

Bij SBB Groningen mag u rekenen op deskundige begeleiding.
Als bedrijfskundige ben ik werkzaam als bewindvoerder die regelmatig met andere disciplines samenwerkt zoals begeleiders, maatschappelijk werkers, vrijwilligers die mensen thuis begeleiden, sociale raadslieden, juristen, advocaten, verschillende soorten hulpinstanties. Verder is iedere bewindvoerder verplicht om jaarlijks zijn/haar PE`s te halen wat staat voor permanente educatie. Ieder jaar wordt mijn kennis als bewindvoerder dan ook bijgespijkerd. Verder werkt een beschermingsbewindvoerder met een NBA geregistreerde accountant. Samen met deze wordt de jaarlijkse verplichte audit opgeleverd aan het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM en die advies uitbrengt aan de rechtbank. Daarnaast werk ik met een achterwacht. Dit is niet alleen verplicht maar ook belangrijk voor u! Een waarborg dat uw financiën altijd onder toezicht zullen staan van een bewindvoerder 365 dagen per jaar. En als laatste; vanaf het najaar 2019 is SBB Groningen aangesloten bij een branchevereniging.

Waarom kies je voor een beschermingsbewindvoerder?

Voor beschermingsbewind kun je kiezen als de dingen op financieel gebied of veilig dienen te worden gesteld of als ze niet zo goed meer lopen. De 2 onderstaande criteria kunnen je helpen hierin een keuze te maken:

1. Er is sprake van medische en/of psychische problematiek
2. Er is sprake van een financieel problematische situatie
Een combinatie van 1 en 2 is ook mogelijk.

Financiële zorgen kost heel veel stress en gaat veelal ten koste van de gezondheid.
Beschermingsbewind kan dan juist rust bieden, verlichting en weer overzicht in iemands leven terugbrengen.

Wanneer is een schuld een problematische schuld?

Volgens de NVVK:   
Is een problematische schuldsituatie een situatie waarin van een natuurlijk persoon redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, of waarin hij heeft opgehouden te betalen.

Soms zijn mensen al jarenlang bezig met allerlei afbetalingsregelingen. Tot ze niet meer kunnen. Op een gegeven moment is de rek eruit, alle reserves zijn op en zakken mensen door het ijs. 

Hulp vragen is voor heel veel mensen nog steeds lastig. En op het hebben van schulden rust nog steeds helaas een taboe. Soms duurt het daarom jaren voor men hiermee naar buiten durft te treden om hulp te vragen. Schaamte speelt vaak ook een rol, het brein werkt niet meer altijd zoals vroeger en regelmatig weet de omgeving, de familie, soms zelfs de partner, niets af van het onderliggende probleem. De stap om ermee naar buiten te treden wordt daarmee alleen nog maar meer bemoeilijkt.

SBB Groningen is er juist voor deze mensen.
Laat het niet zover komen want h
ulp vragen is ook een kans om weer zicht en grip te krijgen op uw eigen leven.  Hulp vragen is de eerste belangrijke stap die u kunt maken voor uzelf en/of voor uw gezin en daarom ook misschien wel de moedigste! 

NVVK: de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren

Volgens staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken: Mensen met schulden mogen niet door toedoen van de overheid nog dieper in de problemen raken (13 feb 2019).


Samen aan de wandel en in gesprek met een bewindvoerder?

Sluit Menu